Élményeket adunk

Ugye kíváncsi vagy, miféle csodák várnak Rád?
Az Erdőszéle Óvodában minden nap új élményekkel találkozol, hiszen olyan csodálatos a természet, hogy annak minden rezdülését megfigyelheted. Nálunk megtanulod, hogyan óvjuk és védjük világunkat, hogy az megmaradjon a maga szépségében.

Nálunk szabadon alkothatsz, ehhez sok-sok kreatív ötlettel várunk!

Természetes anyagokkal - például agyag, gyapjú -, szövéssel, fonással, barkácsolással ismerkednek a gyerekek. A csoportszoba berendezése, játékai, az udvari játékok összhangja és magas minősége meghatározó a napi játék és foglalkozások alkalmával.

Virágot ültetünk, fát nevelünk, zöldkertet gondozunk, és komposztálót építünk.

A természet szeretete és védelme, a fenntarthatóság és az öko-elvek megismertetése már kisgyermek kortól nagyon fontos feladatunk, hogy megőrizzük a világunkat minél tovább a maga szépségében. Eköré szervezett programokkal játékos formában sajátítják el a gyerekek azt, miért figyeljenek a szelektív hulladékgyűjtésre, az újrahasznosításra, és az energiatakarékosságra.

Környezeted egészségét és saját egészségedet is fejleszd és őrizd. Sok játékkal, foglalkozással, sétával és kirándulással tesszük ezt a friss levegőn.

Az óvoda természeti környezete, a séták, a kirándulások jó lehetőséget adnak a természet megszerettetésére, az évszakok változásaiból fakadó megfigyelésekre, tapasztalatszerzésre. Az óvodához tartozó konyhakert is ezt a célt szolgálja. A gyermekek megismerkednek a kerti munkával: vetés, ültetés, növénygondozás. Megfigyelhetik a növények fejlődését. Megismerik a munka jelentőségét, és megtanulják tisztelni az elvégzett munka értékét. Megtanulják megbecsülni a bennünket körülvevő természeti környezetünket.

A mozgás egy nagy játék! Nálunk néptáncgyerekjóga, és sok benti-kinti mozgásos tevékenység vár!

A néptánc foglalkozásokon a gyerekek zenei fejlesztése mellett a ritmusfejlesztésre, a hallásfejlesztésre, és a gyermektánc mozgás gyakorlására helyezzük a hangsúlyt. A rendszeres csoportszobai és a kinti (saját udvar) mozgásos tevékenységek (pl. játékos akadályverseny) az életkornak megfelelő testkép, énkép, és izomzat kialakulásának, nem utolsó sorban pedig az idegrendszer megfelelő fejlődésének előfeltételei.

Manapság a mind népszerűbb jóga eléri a fiatalabb korosztályokat is: jótékony hatásától a gyerekek hajlékonyabbak és erősebbek lesznekszebb lesz a testtartásukjobban fognak aludni, és később, hosszú távú hatásként megjelenik a hatékony stresszkezelés is. Fontos, hogy gyerekjóga alatt nem a felnőtt jógáról ismert pozíciók gyakorlását kell érteni, sokkal inkább egy mozgásos-játékos tevékenységet, amelyben természetesen megjelennek a jóga alapelvei, de a mozgássorok és kivitelezésük a gyerekek életkorához maximálisan igazodik. 

Fontos, hogy a gyermekek életkori sajátosságaiknak megfelelően ismerjék meg a népszokások, néphagyományok, mondókák, gyermekjátékok csodálatos világát, mindezek az én tudat mellett a magyarságtudatukat is megalapozzák.

A néphagyomány értékközvetítő és értékmegőrző, így teremtjük meg az egyensúlyt a régi és a mai világ között.
Sok magyar népmesével, mondókával, szólással, közmondással, és találós kérdéssel való ismertetés gazdagítja szókincsüket.

Kétnyelvű nevelési módszerünk előnye, hogy párhuzamosan használjuk a magyar és az angol nyelvet. Kreatív eszközökkel és szituációs játékokkal válnak színessé és élvezetessé számukra ezek a foglalkozások, miközben kedvenc tevékenységeikkel foglalkozhatnak. Óvodánkban a gyermekek angol dalokat tanulnak, megértik az angolul mondott mondatokat, szívesen szólalnak meg angolul és megszeretik a későbbi nyelvtanulást.

Élményeket adunk

Ugye kíváncsi vagy, miféle csodák várnak Rád?
Az Erdőszéle Óvodában minden nap új élményekkel találkozol, hiszen olyan csodálatos a természet, hogy annak minden rezdülését megfigyelheted. Nálunk megtanulod, hogyan óvjuk és védjük világunkat, hogy az megmaradjon a maga szépségében.

Nálunk szabadon alkothatsz, ehhez sok-sok kreatív ötlettel várunk!

Természetes anyagokkal - például agyag, gyapjú -, szövéssel, fonással, barkácsolással ismerkednek a gyerekek. A csoportszoba berendezése, játékai, az udvari játékok összhangja és magas minősége meghatározó a napi játék és foglalkozások alkalmával.

Virágot ültetünk, fát nevelünk, zöldkertet gondozunk, és komposztálót építünk.

A természet szeretete és védelme, a fenntarthatóság és az öko-elvek megismertetése már kisgyermek kortól nagyon fontos feladatunk, hogy megőrizzük a világunkat minél tovább a maga szépségében. Eköré szervezett programokkal játékos formában sajátítják el a gyerekek azt, miért figyeljenek a szelektív hulladékgyűjtésre, az újrahasznosításra, és az energiatakarékosságra.

Környezeted egészségét és saját egészségedet is fejleszd és őrizd. Sok játékkal, foglalkozással, sétával és kirándulással tesszük ezt a friss levegőn.

Az óvoda természeti környezete, a séták, a kirándulások jó lehetőséget adnak a természet megszerettetésére, az évszakok változásaiból fakadó megfigyelésekre, tapasztalatszerzésre. Az óvodához tartozó konyhakert is ezt a célt szolgálja. A gyermekek megismerkednek a kerti munkával: vetés, ültetés, növénygondozás. Megfigyelhetik a növények fejlődését. Megismerik a munka jelentőségét, és megtanulják tisztelni az elvégzett munka értékét. Megtanulják megbecsülni a bennünket körülvevő természeti környezetünket.

A mozgás egy nagy játék! Nálunk néptáncgyerekjóga, és sok benti-kinti mozgásos tevékenység vár!

A néptánc foglalkozásokon a gyerekek zenei fejlesztése mellett a ritmusfejlesztésre, a hallásfejlesztésre, és a gyermektánc mozgás gyakorlására helyezzük a hangsúlyt. A rendszeres csoportszobai és a kinti (saját udvar) mozgásos tevékenységek (pl. játékos akadályverseny) az életkornak megfelelő testkép, énkép, és izomzat kialakulásának, nem utolsó sorban pedig az idegrendszer megfelelő fejlődésének előfeltételei.

Manapság a mind népszerűbb jóga eléri a fiatalabb korosztályokat is: jótékony hatásától a gyerekek hajlékonyabbak és erősebbek lesznekszebb lesz a testtartásukjobban fognak aludni, és később, hosszú távú hatásként megjelenik a hatékony stresszkezelés is. Fontos, hogy gyerekjóga alatt nem a felnőtt jógáról ismert pozíciók gyakorlását kell érteni, sokkal inkább egy mozgásos-játékos tevékenységet, amelyben természetesen megjelennek a jóga alapelvei, de a mozgássorok és kivitelezésük a gyerekek életkorához maximálisan igazodik. 

Fontos, hogy a gyermekek életkori sajátosságaiknak megfelelően ismerjék meg a népszokások, néphagyományok, mondókák, gyermekjátékok csodálatos világát, mindezek az én tudat mellett a magyarságtudatukat is megalapozzák.

A néphagyomány értékközvetítő és értékmegőrző, így teremtjük meg az egyensúlyt a régi és a mai világ között.
Sok magyar népmesével, mondókával, szólással, közmondással, és találós kérdéssel való ismertetés gazdagítja szókincsüket.

Kétnyelvű nevelési módszerünk előnye, hogy párhuzamosan használjuk a magyar és az angol nyelvet. Kreatív eszközökkel és szituációs játékokkal válnak színessé és élvezetessé számukra ezek a foglalkozások, miközben kedvenc tevékenységeikkel foglalkozhatnak. Óvodánkban a gyermekek angol dalokat tanulnak, megértik az angolul mondott mondatokat, szívesen szólalnak meg angolul és megszeretik a későbbi nyelvtanulást.