Adatvédelmi Tájékoztató

1. A jelen dokumentum célja

A jelen Adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban „Tájékoztató”) az érintett (a továbbiakban „Felhasználó” vagy „Ön”) személyes vagy névtelen adatai kezelésének feltételeit tartalmazza. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi feltételeket!

2. Jelen dokumentum elérhetősége és frissítése

A Gyerekerdő Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa. Javasoljuk, hogy időről időre tájékozódjon a erdoszeleovoda.hu webhelyen (a továbbiakban „Webhely”) közzétett legfrissebb információkról.

3. Adatkezelő / Adatfeldolgozó

A Webhelyen közzétett adatok feldolgozója a Gyerekerdő Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Gyerekerdő Közhasznú Nonprofit Kft.) mint adatkezelő.

Bejegyzett székhely: 1221 Budapest, Vöröskúti határsor 22.

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék

Cégjegyzékszám: 01 09 986540

Adószám: 23959242-2-43

E-mail-cím: info@erdoszeleovoda.hu

A megadott adatok a következő személyek számára hozzáférhetők:

  • A Gyerekerdő Közhasznú Nonprofit Kft. az adatgyűjtés céljának elérésében érintett munkavállalói és vezetői;
  • A Gyerekerdő Közhasznú Nonprofit Kft. számítógépes rendszerének üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos különböző feladatokat ellátó IT-szakemberek.

4. Az adatkezelés módja és helyszíne

Minden, a Gyerekerdő Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátott személyes információnak minden szempontból valósnak, teljesnek és pontosnak kell lennie.

A Felhasználó által megadott személyes adatok feldolgozása a következő célokból történik:

4.1 Analitika

Google Analytics (Google Inc.)

A Google Analytics a Google Inc. (“Google”) webes elemzési szolgáltatása. A Google felhasználja az összegyűjtött adatokat a webhely használatának nyomon követésére és vizsgálatára, hogy jelentéseket készítsen tevékenységeiről és megossza őket más Google-szolgáltatásokkal.

A Google az összegyűjtött adatokat felhasználhatja a saját hirdetési hálózatának hirdetéseinek kontextualizálására és személyre szabására.

Gyűjtött személyes adatok: Cookie-k és felhasználási adatok.

A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvek – Letiltás.

4.2 Kapcsolattartás a Felhasználóval

Telefonos kapcsolat (Webhely)

A telefonszámukat megadó felhasználók megkereshetőek a Webhelyhez kapcsolódó kereskedelmi vagy promóciós célokból, valamint a támogatási kérelmek teljesítéséhez kapcsolódóan.

Gyűjtött személyes adatok: telefonszám.

5. Az adatkezelés jogalapja

5.1. Az adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban „Infotv.”) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban „Reklámtörvény”) foglaltaknak megfelelően történik.

Az adatkezelés jogalapja

  • A Felhasználónak az Infotv. 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében adott hozzájárulása és
  • A Felhasználónak a Reklámtörvény 6. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében adott hozzájárulása.

5.2. 2018. május 25-től az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban „általános adatvédelmi rendelet”) rendelkezései lesznek az irányadók. A fenti dátumtól kezdődően az adatkezelés jogalapja az érintettnek az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulása.

6. Cookie-k (sütik)

A Gyerekerdő Közhasznú Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Webhely bizonyos részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis adatfájlokat, ún. cookie-kat („Cookie”) küld a Felhasználó Eszközére. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok a magyar adatvédelmi törvény értelmében személyes adatnak minősülnek. Ezen adatfájlok használatát a Webhely megfelelő üzemeltetése indokolja, és az adatfájlok gyűjtésének célja, hogy névtelen információt nyújtsanak a Felhasználónak a Webhelyen történt látogatásáról. A Felhasználó a Cookie-k használatát a böngésző megfelelő beállításával szabályozhatja. Ha azonban a Felhasználó a Cookie-k letiltása mellett dönt, előfordulhat, hogy a Webhely bizonyos funkciói vagy szolgáltatásai nem megfelelően működnek majd.

A Felhasználó eseti alapon elfogadhatja vagy elutasíthatja a Cookie-k használatát, vagy a böngésző megfelelő beállításával valamennyi Cookie használatát elutasíthatja. Ennek módjáról és a Cookie-król bővebb információ a következő webhelyen található: https://www.youronlinechoices.eu/. Ha a Felhasználó a Cookie-k letiltása mellett dönt, a Webhely bizonyos oldalaihoz csak korlátozott hozzáféréssel rendelkezik majd.

A Cookie típusaA Cookie használatának céljaA Cookie megőrzésének időtartama
Google AnalyticsA Webhely a Google Analytics eszközt arra használja, hogy információt gyűjtsön és elemzéseket végezzen arról, hogy a Felhasználó miként fér hozzá a Webhelyhez, és hogyan használja azt. Ezek az információk jelentések készítésére szolgálnak, valamint segítséget nyújtanak a Webhely továbbfejlesztéséhez. Az adatok gyűjtése – beleértve a Webhely felhasználóinak a számát, azt, hogy a Felhasználó honnan érkezett a Webhelyre, és mely oldalakra látogatott el a Webhelyen – névtelen formában történik. Az összegyűjtött adatok nem vezethetők vissza a Felhasználóhoz. A Google adatvédelmi irányelveiről bővebben itt tájékozódhat.Google Analytics Cookie-k akkor jönnek létre, amikor a Felhasználó olyan webhelyre látogat, amelyre érvényes Google Analytics-követőkódot telepítettek. A Cookie-k a fent megjelölt időponttól számítva legfeljebb 2 évig tárolódnak a Felhasználó Eszközén. Ezzel kapcsolatban bővebb információ ide kattintva található.
Munkamenet-azonosítóA munkamenet-Cookie-k lehetővé teszik, hogy a Webhely felismerje a Felhasználót, ezáltal a Felhasználónak nem kell a már megadott adatokat ismételten megadnia.Az információk tárolása az aktuális munkamenet végéig tart. A munkamenet a Webhely Felhasználó általi látogatásának időtartamát jelenti. A munkamenet végével az összegyűjtött adatok a továbbiakban nem lesznek hozzáférhetők.
Állandó Cookie-kAz állandó Cookie-k a Felhasználó által meghatározott nyelvi beállításokra emlékeznek.A Cookie-k 1 év után automatikusan törlődnek.

7. Linkek

Felhívjuk figyelmét, hogy a Webhelyen olyan hivatkozások is találhatók, amelyek más webhelyekre vezetnek. Az ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatvédelmi szabályzata vonatkozik, és a külső hivatkozásra vagy a megfelelő gombra történő kattintást követően a Gyerekerdő Közhasznú Nonprofit Kft. nem képes befolyásolni a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését.

8. Az adatkezelés időtartama

9.1. A Webhelyre feltöltött személyes adatok megtartásának időtartama a Felhasználó aktivitásától függ. A Felhasználó személyes adatait a Felhasználó utolsó tevékenységét (a Gyerekerdő Közhasznú Nonprofit Kft. weboldalának megnyitását) követő 2 év múlva töröljük abban az esetben, ha a Gyerekerdő Közhasznú Nonprofit Kft. azt észleli, hogy a Felhasználó legalább 2 évig nem volt aktív a Webhelyen.

9.2. Mindazonáltal a Gyerekerdő Közhasznú Nonprofit Kft. haladéktalanul törli a Felhasználó személyes adatait, ha azt a Felhasználó kifejezetten kéri.

9. Adatbiztonság

A Gyerekerdő Közhasznú Nonprofit Kft. tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, így mind a Gyerekerdő Közhasznú Nonprofit Kft., mind az arra jogosult adatfeldolgozó megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. titoktartásra és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.

10. Jogok és jogérvényesítés

10.1. A Felhasználó az alábbiakat kérelmezheti a Gyerekerdő Közhasznú Nonprofit Kft.-től mint adatkezelőtől:

  • Tájékoztatást a személyes adatok kezeléséről;
  • A személyes adatok helyesbítését; valamint
  • A személyes adatok – a kötelező adatkezelés kivételével való – törlését vagy zárolását.

10.2. Az Ön, az info@erdoszeleovoda.hu  e-mail-címre eljuttatott kérelmére a Gyerekerdő Közhasznú Nonprofit Kft. tájékoztatást ad az Ön Gyerekerdő Közhasznú Nonprofit Kft.  által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól; azok forrásáról; az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról; az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről; továbbá bármely adatvédelmi incidensről. A Gyerekerdő Közhasznú Nonprofit Kft. a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban megadja az adatkezeléssel kapcsolatban kért tájékoztatást. Ezen felül Ön kérelmezheti a személyes adatok helyesbítését vagy zárolását.

10.3. Ha az Ön személyes adatai a valóságnak nem felelnek meg, és a valóságnak megfelelő személyes adatok a Gyerekerdő Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezésére állnak, az Ön kérésére a személyes adatokat a Gyerekerdő Közhasznú Nonprofit Kft. helyesbíti.

10.4. Ön kérheti a személyes adatok törlését is. A személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmét az alábbi e-mailcímen juttathatja el a Gyerekerdő Közhasznú Nonprofit Kft.-nek. A Gyerekerdő Közhasznú Nonprofit Kft. abban az esetben is törli a személyes adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolása törvények értelmében nem megengedett. A jogszabályok értelmében tárolt személyes adatokat a fenti rendelkezés nem érinti.

10.5. Törlés helyett a Gyerekerdő Közhasznú Nonprofit Kft. zárolja a személyes adatokat, ha Ön mint érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit.

10.6. Felhívjuk figyelmét, hogy a Gyerekerdő Közhasznú Nonprofit Kft. az adatokat nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

10.7. A Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban „NAIH”) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefonszám: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

10.8. A panasz benyújtásától függetlenül, jogai megsértése esetén az Infotv. szabályai szerint bírósághoz fordulhat. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Javasoljuk, hogy bírósági eljárás megkezdése előtt panaszát előbb vitassa meg a Gyerekerdő Közhasznú Nonprofit Kft.-vel.

10.9. A Felhasználó részletes jogait és jogorvoslati lehetőségeit az Infotv. 14-18.§§ és 21-23.§§ rendelkezései tartalmazzák.

11. Kapcsolatfelvétel a Gyerekerdő Közhasznú Nonprofit Kft.-vel

Értékeljük véleményét. Ha bármilyen megjegyzése, kérdése lenne, vagy szeretne további információt kapni a Gyerekerdő Közhasznú Nonprofit Kft. adatkezelési tevékenységével kapcsolatban, kérjük, használja a Webhelyen található Elérhetőségeink menüt, vagy írjon a Gyerekerdő Közhasznú Nonprofit Kft. hivatalos címére. A megadott információkat bizalmasan kezeljük. Képviselőnk hamarosan kapcsolatba lép Önnel.

A Tájékoztató közzétételének és hatályba lépésének dátuma 2018. május 23.