Fontos, hogy a gyermekek életkori sajátosságaiknak megfelelően ismerjék meg a népszokások, néphagyományok, mondókák, gyermekjátékok csodálatos világát, mindezek az én tudat mellett a magyarságtudatukat is megalapozzák.

A néphagyomány értékközvetítő és értékmegőrző, így teremtjük meg az egyensúlyt a régi és a mai világ között.
Sok magyar népmesével, mondókával, szólással, közmondással, és találós kérdéssel való ismertetés gazdagítja szókincsüket.

Kétnyelvű nevelési módszerünk előnye, hogy párhuzamosan használjuk a magyar és az angol nyelvet. Kreatív eszközökkel és szituációs játékokkal válnak színessé és élvezetessé számukra ezek a foglalkozások, miközben kedvenc tevékenységeikkel foglalkozhatnak. Óvodánkban a gyermekek angol dalokat tanulnak, megértik az angolul mondott mondatokat, szívesen szólalnak meg angolul és megszeretik a későbbi nyelvtanulást.